Keep it Simple – Risikovurderingens Schweizerkniv

Posted on

I december 2017 skriver det Nationale Forskningsinstitut for Arbejdsmiljø i deres nyhedsbrev, under overskriften ”5 spørgsmål er nok til at vise en sammenhæng med risikoen for ulykker”, at fem af spørgsmålene i NOSACQ-spørgeskemaet er essentielle for at kunne identificere problemer med sikkerheden og dermed muligheden for forbedring af sikkerhedskulturen på arbejdspladsen.
Det er fuldstændigt rigtigt, der er ingen grund til at lave en ”akademisk øvelse” hvis mindre kan gøre det, og jeg kom i den forbindelse til at tænke på risikovurderingens schweizerkniv ”60 sekunder til omtanke”

De systematiske risikovurderinger som de kendes fra APV’en og kravene i OHSAS 18001 (snart ISO 45001) bliver let til mastodonter, med en arbejdsbyrde der strækker sig over flere måneder i forsøget på at identificere alle risici i virksomheden. I mange tilfælde ender risikovurderingen i én af to situationer. Enten taber arbejdsprocessen momentum eller resultatet bliver en quick&dirty der holder myndighederne fra dørene, men ikke løser de reelle problemer i virksomheden.

Tænk dig om inden du går i gang! – ”60 sekunder til omtanke” er en guide som sikrer at arbejdsopgaven er grundigt vurderet inden arbejdet udføres.
”60 sekunder til omtanke” indeholder 14 spørgsmål som medarbejderen skal kunne svare ja til inden arbejdet påbegyndes. Der bliver spurgt til instruktion og tekniskdokumentation, risiko for skader, påvirkning og risiko for kolleger i nærområdet, anvendelse af personlige værnemidler og tekniske hjælpemidler, afspærring og sikring af produktionsanlæg og brugen kemikalier.
Det er der ikke noget nyt i, set i sammenhæng med risikovurdering generelt. Hvilket rationale kan vi opnå ved at implementere 60 sekunder til omtanke i virksomheden?

60 sekunder til omtanke kan sikre at der risikovurderes på alle småopgaver, alle ikke planlagte vedligeholdsopgaver, div. rengøringsopgaver og serviceopgaver hvor forholdene ikke på forhånd er kendte, eksterne håndværkere og montører. Ligeledes er 60 sekunder til omtanke en værdifuld lille funktion der bidrager til ledelsessystemets egnethed og overensstemmelse med virksomhedens udvikling.
Med andre ord, den systematiske risikovurdering fokuseres imod virksomhedens hovedprocesser og sikrer dermed at risikoen er minimeret i de daglige arbejdsfunktioner og at der findes instruktion og dokumentation som grundlag for arbejdets udførelse (OPL, SDS, APB osv.) på disse.
Til de arbejdsopgaver som ikke har været vurderet af den systematiske risikovurdering bruger vi 60 sekunder til omtanke. Medarbejderen får styr på risikoen når han/hun kan svare ja på de 14 spørgsmål, skriver en kortbeskrivelse af arbejdsopgaven og afleverer efterfølgende blanketten til en repræsentant for arbejdsmiljøorganisationer eller nærmeste leder.
De indsamlede blanketter indgår i forberedelsen af den systematiske risikovurdering, hvis den samme opgave har været vurderet tilpas mange gange med 60 sekunder til omtanken skal den inkluderes i risikovurderingen og bliver dermed inkluderet i ledelsessystemet. I min verden en fin lille PDCA-cyklus med stor effekt på sikkerhedskulturen i virksomheden.

Hvad er gevinsten?

  • Risikovurdering tæt på arbejdets udførelse.
  • Grundlag for tilsyn og rundering.
  • Dokumenteret grundlag for udarbejdelse af tjeklister til systematisk risikovurdering.

Hvor er sammenhængen til de 5 essentielle spørgsmål fra NFAs spørgeskema? Med implementering af 60 sekunder til omtanke kan vi bekræfte de fire første og benægte det sidste.

  1. Jeg får den nødvendige vejledning og instruktion i sikker udførelse af arbejdet – Ja, for jeg skal sikre mig, at jeg har den nødvendige vejledning og instruktion inden jeg går i gang med en opgave.
  2. Ledelsen opmuntrer medarbejderne til at arbejde sikkert, selv når arbejdsplanen er stram. – Ja, ledelsen viser sit engagement ved at støtte op om brugen af 60 sekunder til omtanke.
  3. Ledelsen inddrager medarbejderne i beslutninger vedrørende sikkerhed – Ja, medarbejderens kompetencer og kendskab til opgaven er grundlæggende for 60 sekunder til omtanke.
    Lederen kan spørge ind til medarbejderens vurderinger, hvis han bliver opmærksom på risici som ikke syntes at være under kontrol (tilsyn).
  4. Vi hjælper hinanden med at arbejde sikkert, selv når arbejdsplanen er stram. – Ja, 60 sekunder til omtanke er et fælles ansvar.
  5. Vi mener, at mindre ulykker er en normal del af det daglige arbejde. – Nej, implementeringen af 60 sekunder til omtanke er en struktureret arbejdsgang for forebyggelse af arbejdsskader og arbejdsbetingede lidelser.

Med venlig hilsen

Niels Stoklund Larsen / [email protected] / tel: 93874720