Handlinger til adressering af risici og muligheder ISO 9001

Posted on

Risikovurdering og konstant forbedring

Risikovurderingen er grundlæggende identifikationen af en fare, en vurdering af sandsynligheden og konsekvensen af om faren medfører en afvigelse og afslutningsvist en korrigerende handling. Hvordan bidrager vurderingen af risici og muligheder til konstant forbedring af virksomheden?

At udfordre grænser er en bestanddel af udvikling, salgsorganisationen vil i til stadighed forsøge at øge omsætningen ved at udfordre grænserne for kapabilitet, kapacitet og kompetencen. Det er der ikke noget galt i, tvært imod.

Virksomhedens interne processer skal kunne håndtere denne konstante udfordring og understøtte at der fastholdes en konstant udvikling. Så altså, at ansætte ”Dr.No” er en løsning med begrænset holdbarhed, inden for en given periode vil virksomheden sakke bagud i forhold til konkurrenterne. Derfor er det af absolut nødvendigt at kapabilitet, kapacitet og kompetencer udvikles for at sikre succes og holdbarhed i fremtiden.

Risikovurdering som et kvalitetsmål lyder måske som lidt af en selvmodsigelse, men vent lidt. Det giver god mening hvis vi vrider lidt på risikovurderingen. Klassisk forståelse af risikovurderingen består at fire elementer. Identifikation af fare, vurdering, korrigerende handling og verifikation. Faren er identificeret, det kan være at kunden ønsker produktet fremstillet i et nyudviklet kompositmateriale til erstatning for det gammelkendte plast. Risikovurderingen udføres på baggrund af vores viden om produktet og forhold der knytter sig til arbejdets udførelse. Korrigerende handlinger gennemføres og produktionen igangsættes. Efterfølgende vurderes resultatet, som efter alt at dømme er gået godt – Alle er glade.

Nu indfører vi en tilføjelse og en gentagelse – gentagelsen først, vi gentager risikovurderingen når produktionen og resultatet verificeres. På den måde bliver fortællingen, faren blev identificeret og vurderet til at være ”RØD”, vi gennemførte 2 korrigerende handlinger i forbindelse med at produktet blev produceret. Efterfølgende verificerede vi resultatet og risikovurderede denne gang risikoen til at være ”Grøn” På ledelsens evaluering tilføjer vi en KPI på antallet af verificerende risikovurderinger og fordelingen af disse. Ved at sammenholde KPI’en Verificerede Risikovurderinger og registreringer af hændelser og afvigelser får vi et billede af effektiviteten af risikovurderingen.

Vidensbaseret beslutningstagning og Forbedring er to af de 7 grundlæggende principper i Ledelsessystemet ISO-9001. Ledelsen vurderer på ledelsens evaluering systemets egnethed og organisationens præstationer, risikovurderingen er en af systemets “Store Motorer” og jo bedre risikovurderingen udføres jo færre afvigelser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *